Privacy Policy (Versie 1.1 - 26/06/2024)

Onze privacy policy kan gewijzigd worden indien nodig.

 

Wie verzamelt mijn persoonsgegevens?

Het Kunstig Wolletje
Dennenstraat 16
2830 Willebroek
België
BTW BE1001379993
Tel: +32 (0)491 58 87 15
E-mail: info@hetkunstigwolletje.be


Welke gegevens worden er verzameld en waarom?

Wij verzamelen informatie zoals het type browser, het IP-adres en je e-mailadres en naam. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, cookies en de registratieprocedure. Deze gegevens worden verzameld om onze site te kunnen verbeteren.

Wij verzamelen uw contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om uw bestellingen tot een goed einde te kunnen brengen en u op de hoogte te houden over nieuwigheden via een nieuwsbrief, indien u dat wenst.


Met welke andere partijen worden uw gegevens gedeeld?

Uw bestellingen worden verzonden met GLS of Bpost, zij zullen uw gegevens ontvangen om uw pakketjes te kunnen leveren, alsook om u op de hoogte te stellen van de track & trace code van uw pakket.

Deze website wordt mogelijk gemaakt door Jouwweb.be, ook deze partij verzamelt uw gegevens om deze beschikbaar te stellen in onze webshop. Ook analytische gegevens worden door Jouwweb verzameld.

Voor betalingen maken we gebruik van de betaaldienstverlener Mollie, zij verwerken uw gegevens om betalingen aan deze webshop mogelijk te maken. Het garanderen van een zorgvuldige en veilige verwerking van consumentengegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, is ook voor Mollie van groot belang.

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Bescherming van uw gegevens.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor eerdere vermelde doeleinden, ze worden in geen geval aan partijen doorgegeven die niet verbonden zijn aan Het Kunstig Wolletje.


Bewaartermijn van uw gegevens.

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent van Het Kunstig Wolletje, indien u deze gegevens niet langer wenst te delen met ons, neem dan contact met ons op.

Uw gegevens worden enkel binnen de EU verwerkt.

 

Uw rechten i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens.

  1. Recht op inzage/toegang

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw informatie en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe uw gegevens verwerkt worden.

  1. Recht op rechtzetting

U heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

  1. Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

  1. Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

  1. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

  1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

  1. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

  1. Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.